Log in Sign up
 

Mars Ravelo's Darna at ang Nawawalang Bato

Balangay Entertainment

Nawawala ang Puting Bato ni Darna!

Makipag unahan para hanapin ang Puting Bato. Isa lamang sa limang bato ang tunay na Puting Bato. Gamitin ang mga Player Cards para silipino, galawin, at makuha ang Puting Bato para maging si Darna!

Game is under license of Mars Ravelo Komiks Characters Inc.


Continue Shopping or Checkout


Related Items